Van Doesburg Company richt zich op het verbinden van mensen en organisaties door heldere communicatie, deskundige procesbegeleiding en systemisch werk.

Maatschappelijke transities

Van Doesburg Company helpt je bij de organisatie, communicatie en procesbegeleiding van transitietrajecten en complexe projecten. Met als uiteindelijke bedoeling om de wereld samen mooier, begripvoller en duurzamer te maken.

We bevinden ons in een bijzonder tijdsgewricht met veel veranderingen. Dit vraagt om mensen die kunnen helpen om een samenleving gezond te houden: waarin we elkaar goed begrijpen, slimmer kunnen samenwerken en we nieuwe oplossingen vinden.

Graag werk ik mee aan het:

Oplossen van organisatie-, verander- en communicatieopgaven.

Starten en vlot trekken van complexe projecten.

Verbeteren van nieuwe en bestaande samenwerkingen.

Nieuwe inzichten krijgen en persoonlijke ontwikkeling.

Verbinden van mensen en relaties

Visie en strategie

Heldere communicatie

Het maken van communicatiemiddelen, het maken van communicatieplannen, ondersteuning van de leiding van de organisatie op het gebied van communicatiestrategie en visie en de organisatie meerwaarde laten bieden aan de maatschappij.

Deskundige procesbegeleiding

Bij het faciliteren van sessies help ik groepen mensen om in beweging te komen. Zodat zij samen op een constructieve manier nieuwe inzichten en ervaringen krijgen.

Systemisch werk

Veel gedrag is onbewust, het speelt zich als het ware onder water af. Door motieven en (beperkende) overtuigingen op deze manier in het licht te zetten, bestaat de mogelijkheid en de ruimte om je meer bewust te worden van keuzes die er zijn.

Maatschappelijk betrokken, optimistisch en creatiekracht

Ik geloof in een leven lang leren en opleiden, in aanpassen, verbeteren en groeien.
“De enige constante is de verandering”, zegt men wel.
Deze verandering kunnen we actief volgen en op inspelen. Daarbij neem ik het heden als uitgangspunt, ervaar ik het verleden als steunende ervaring en kijk ik graag met optimisme naar de toekomst.

Laten we samen de wereld mooier,  begripvoller en duurzamer maken!

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden?
Neem gerust contact met mij op.