Communicatie is een vak waarbij framing, duiding en gedragsbeïnvloeding belangrijke componenten zijn

Communicatie is een vak

De eenvoud van zender en ontvanger, een boodschap en feedback doet vermoeden dat het allemaal niet zo moeilijk kan zijn. Niets is minder waar. Professionele communicatie vraagt kennis van communicatietheorieën en relevante onderzoeken. Vraagt beheersing van methoden en technieken. Vraagt mensenkennis. En ook gezond verstand.

Het vak kent vier niveaus:

Het maken van communicatiemiddelen.

Het maken van communicatieplannen.

Ondersteuning bieden aan de leiding van de organisatie op het gebied van communicatiestrategie en visie.

De organisatie meerwaarde laten bieden aan de maatschappij.

Advies en strategie

Bij het geven van advies en het ontwikkelen en uitwerken van strategische communicatieadviezen staat de bedoeling van de organisatie centraal (niet te verwarren met de doelen van de organisatie). Vanuit de bedoeling volgen de motieven/leidende principes van een bedrijf of onderneming en daarna volgen de werkwijze en de producten en diensten. Deze leidende principes zijn vaak een soort onzichtbare onderleggers, cultuurdragers, die maken dat mensen zich echt verbonden voelen met een bedrijf. Voor communicatieadviezen is het natuurlijk belangrijk om hier kennis van te hebben en rekening mee te houden.

Maak een communicatieplan in één dag

Voor bepaalde thema’s is het belangrijk om een apart communicatieplan te maken, zoals bij reputatiegevoelige onderwerpen of nieuwe projecten.

Ook een jaarplan maken voor een afdeling communicatie past in dit concept. Samen met de mensen van de afdeling maken we in één dag een compleet communicatieplan. Dit plan bevat doelgroepen, kernboodschappen, keuze van middelen e.d. Meestal maken we van te voren een stakeholderanalyse, omdat hier wat meer inhoudelijke voorbereiding aan vast zit.

Communicatiecheck voor jouw bedrijf

Welke communicatiemiddelen zet het bedrijf in? Gebeurt dit op een effectieve manier? Hoe kan het beter? Hoe verhouden identiteit, imago en uitingen zich tot elkaar? Waar loopt het spaak? Zijn je klanten tevreden?

Aan de hand van verschillende checklists en gesprekken lopen we systematisch de communicatiemiddelen van jouw bedrijf/onderneming door. In een halve dag krijg je inzicht in de top 10 van verbeterpunten. Krijg je advies over hoe je deze verbeteringen kunt aanpakken en wat daarbij een logische volgorde is.

Paul Watzlawick en de pragmatische aspecten van menselijke communicatie

Het is onmogelijk om niet te communiceren.
Elke vorm van gedrag is communicatie. Zelfs als we niets doen dan brengen we iets over.

Iedere communicatie bezit een inhoud- en relatiecomponent.
Metacommunicatie: het wat én het hoe zijn belangrijk. Hoe wil je begrepen worden door de ander?

Communicatie is een cyclisch proces waarbij ieder uniek bijdraagt aan uitwisseling van informatie.
Ieder van ons maakt een eigen versie van onze observaties en ervaringen.

Communicatie bestaat uit taal en non-verbale uitingen. Ongeveer 80% van onze communicatie is non-verbaal.

Context bepaalt in hoge mate de informatie en communicatie. Zijn relaties gelijkwaardig of complementair?

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden?
Neem gerust contact met mij op.