Veranderingen tot een blijvend succes maken met systemisch werk

Als begeleider van opstellingenwerk houd ik ervan om de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden:

Wat is de kern van je vraag en wat speelt daar zoal?

Hoe komen we daar en zijn er belemmeringen en obstakels op de weg?

Wat voor gevoelens en emoties zijn er?

Wat doen we daarmee vervolgens mee?

Zijn er helende stappen die we kunnen we zetten?

Vaak zien we alleen het topje van de ijsberg, terwijl er nog veel meer aanwezig. Eigenlijk weten we dat ergens ook wel, maar gunnen we ons niet de tijd om daar naar te kijken of lukt het ons niet om daar zonder hulp naar te kijken.

Door jouw vraag op te stellen in de ruimte kunnen we samen inzichtelijk maken wat er speelt. Kijken we naar wat belangrijk is, voelen we hoe het is en ervaren we wat er speelt. We laten ons daarbij dragen door de wijsheid van het helende veld.

Veel gedrag is onbewust, het speelt zich als het ware onder water af. Door motieven en (beperkende) overtuigingen op deze manier in het licht te zetten, bestaat de mogelijkheid en de ruimte om je meer bewust te worden van keuzes die er zijn. Om bijvoorbeeld zaken die je niet meer dienen los te laten.

Introductie systemisch werk

Maak kennis met familieopstellingen en organisatie-opstellingen.

Organisatieopstellingen

De energie is eruit en zaken moeten weer vlot getrokken worden. Nieuw en ander licht laten schijnen op de problemen.

Coaching

Overtollige ballast achterlaten en meer in contact te komen je met wie je werkelijk bent.

Systemische wetten

Het opstellingenwerk is een methode van het systemisch werken. Er worden in het systemisch werken drie basiswetten onderscheiden en in willekeurige volgorde zijn dit:

De balans van geven en nemen

Het is belangrijk dat er een balans is tussen geven en ontvangen nemen. Dit geldt voor horizontale, gelijkwaardige relaties zoals broers en zussen of collega’s. Bij verticale relaties zoals een ouder naar een kind of een leidinggevende naar een medewerker geldt dat de ouder of leidinggevende meer geeft dan ontvangt. Ook vanuit de gedachte dat het kind later een ouder wordt en dan weer meer geeft. Of dat een leidinggevende ook weer leiding ontvangt van de persoon boven hem/haar in de organisatie.

Insluiten en uitsluiten

Deze wet gaat over het insluiten van wat er is of wat er juist niet was. Dat kan van alles zijn:  eigenschappen die je van je vader of moeder hebt mee gekregen, een overlevingsmechanisme dat je lang heeft gediend. Dat wat je uitsluit kan macht krijgen en je gedrag onbewust bepalen. Het trekt onzichtbaar de aandacht, zoals de poging om niet denken aan een roze olifant in de kamer.

Ordening en plek

In elk systeem is een ordening (bijvoorbeeld van oud naar jong, van groot naar klein) en iedereen heeft in de ordening een unieke plek. Als kind ben je bijvoorbeeld het oudste kind en heb je één vader en één moeder. Dat geeft jou een unieke plek op deze wereld met jouw vader en jouw moeder als eerste kind in de rij.

De wetten zijn bepalend voor de rust en harmonie in een systeem, maar vaak komt het voor dat een of meerdere de wetten worden ‘overschreden’. Dit gebeurt vanuit liefde voor het systeem (je familie of je werk), maar kan ten koste gaan van jezelf. Want juist als je jouw leven start vanuit jouw unieke plek, als je alles zoveel mogelijk insluit en je de balans tussen geven en nemen hebt gevonden, juist dan ervaar jij rust en harmonie. Dan sta jij in je kracht.

Introductie systemisch werk

Tijdens deze introductiedag maak je kennis met familieopstellingen en organisatieopstellingen. Aan de hand van korte oefeningen en opstellingen kun je samen met de groep ervaren wat je voelt en ziet. Je leert belangrijke uitgangspunten en principes die gelden bij het systemisch kijken. Behalve je gezonde verstand spelen vooral ook je gevoel en intuïtie een centrale rol in de opstellingen.

Je gaat ervaren hoe het is om in een opstelling te staan, welke gevoelens daarbij komen kijken en wat dat met jouw doet. Een opstelling over een prangende vraag kan daarna energetisch doorwerken in je echte leven. Soms valt tijdens de opstelling een belangrijk kwartje, maar soms ook maanden later. Je kunt veel leren van op het opstellen van je eigen vraag, maar ook door in een opstelling van een ander te staan. Het is wonderbaarlijk hoe je net gevraagd kan worden voor die persoon of dat element waar je zelf ook nog wat mee uit te zoeken hebt.

Deze dag is geschikt voor mensen die nog weinig of geen ervaring hebben met dit werk. Die nieuwsgierig zijn naar het vinden van antwoorden op een andere manier dan alleen met praten.

Organisatieopstellingen

Soms stroomt het niet meer in een organisatie, bedrijf of onderneming. De energie is eruit en het is niet duidelijk wat er nou echt moet gebeuren om de zaken weer vlot te trekken. Er is vaak al het één en ander geprobeerd, maar het lijkt wel of je in een soort moeras loopt en er niet uit komt. Een opstelling kan dan nieuw en ander licht laten schijnen op de problemen. Ook is het mogelijk om een deel van de organisatie, bijvoorbeeld een bepaald project of afdeling op te stellen.

Met elementen zoals doel, oprichter, klanten, producten en diensten, leidende principes, de omgeving, medewerkers, directeur, leidinggevenden bekijken we blokkades en ruimen die op (voor zover dat mogelijk is). De bedoeling is dat de organisatie weer vitaal gaat voelen voor iedereen. Dat de daarin werkzame mensen prettig en productief hun werk kunnen doen.

Bedrijven en ondernemingen kunnen een opstelling op maat aanvragen.

Daarnaast is het mogelijk om een aanvullend advies en/of plan van aanpak over het vervolg na de opstelling te krijgen.

Coaching

Wie ben je werkelijk? Wie ben je ten diepste en hoe kom je dat weten? Hoe kom je meer in flow? Zicht op je eigen kanten en jouw processen is best lastig en misschien kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Samen kijken we naar jouw dieperliggende drijfveren en motieven en naar issues die spelen in jouw leven. De bedoeling van een opstelling is om meer van binnenuit te kunnen voelen en ervaren waar jij voor staat of wilt gaan staan. Om overtollige ballast te kunnen achterlaten en meer in contact te komen je met wie je werkelijk bent.

Ik maak daarbij graag gebruik van twee soorten grondplannen, een soort ankerpunten op de grond: het enneagram en de cirkel van basisbehoeften.

Het enneagram maakt snel duidelijk welke aspecten we in ons gedrag hebben: de perfectionist, de helper, de winnaar, de romanticus, de waarnemer, de loyalist, de avonturier, de baas en de bemiddelaar.

Aan de hand van een grondplan onderzoeken we je meer dominante kanten en je  onderontwikkelde kanten. We hebben daarbij geen oordeel over hoe je in elkaar steekt. 
Een tweede grondplan bestaat uit de cirkel van basisbehoeften: aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, vertrouwen, waardering en zorg.

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden?
Neem gerust contact met mij op.