Graag help ik mensen bij het in beweging komen en het begeleiden van verandertrajecten

Graag help ik mensen bij het in beweging komen en het begeleiden van verandertrajecten

Bij het faciliteren van sessies help ik groepen mensen om in beweging te komen. Zodat zij samen op een constructieve manier nieuwe inzichten en ervaringen krijgen. De deelnemers nemen zelf de inhoudelijke kant van hun werk mee; zij weten als geen ander wat belangrijk is en wat werkt. De facilitator is procesbegeleider en zorgt voor flow in de sessie. Resultaat en borging volgen.

Urgentie en veiligheid

Het is belangrijk dat de deelnemers urgentie voelen om aan het onderwerp te werken én zich veilig voelen om eventueel buiten je comfortzone naar oplossingen te zoeken. Soms mag het wel een beetje schuren en ongemakkelijk voelen. Als je het doet zoals je het altijd doet, dan krijg je meestal dezelfde resultaten. Een sessie met een professionele facilitator kan verrassende, nieuwe inzichten opleveren.

Veel opdrachtgevers vinden het fijn om zich, ergens in het traject, geheel op de inhoud te kunnen richten.
Het groepsproces besteden zij dan uit: én omdat het een vak apart is én omdat men juist graag alle aandacht aan de inhoud wil geven.

Bij het ontwikkelen van een visiedocument of transitietraject werkt dit vaak heel plezierig en effectief: de inhoudelijke kennis van alle betrokkenen, inclusief directeur/leidinggevende komt zo goed op tafel.

Teamontwikkeling

Procesbegeleiding bij het starten van een nieuw project met een gedegen plan van aanpak, de samenstelling van een projectteam, enz.

Visie en strategie

Het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten op het gebied van kennisontwikkeling zoals een symposium of netwerkdag.

Intervisiecoach

Door het onderzoeken van vastgeroeste denkpatronen nieuwe keuzes maken en daarmee een toekomstscenario vormen voor het ontwikkelen van je visie en strategie.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is meestal nodig om de kwaliteit, effectiviteit en vooral het werkplezier te vergroten. De ontwikkelvraag van het team (en de teammanager) staat centraal bij het uitwerken van stappen die leiden naar betere resultaten, betere communicatie en samenwerking. Belangrijk onderdelen zijn: het gebruik van maken elkaar krachten en koppelen van individuele doelen aan de doelen van het team en de organisatie.

De aandacht voor teamontwikkeling de afgelopen jaren sterk gegroeid en wordt veel gewerkt met het model van de vijf fasen van groepsdynamica: forming, storming, norming, performing en mourning. Dit houdt het proces overzichtelijk en inzichtelijk voor de teamleden. Daarbij gaat de ontwikkeling van het team alsmaar door. Heldere communicatie, verbinding kunnen maken en goede samenwerking zijn punten die vaak terugkomen bij teamontwikkeling.

Visie en strategie

Regelmatig begeleid ik organisaties bij het maken van visieplannen, plannen van aanpak en strategische projectplannen. Dit doe ik als neutrale procesbegeleider en als richtinggevende procesregisseur. Een goed startpunt is daarbij om te werken vanuit de why, de bedoeling van het grotere geheel en het onderwerp dat voorligt.

Intervisiecoach

Intervisie is het leren van elkaars werkvragen. Waar loop je tegen aan, welke ideeën leven er in de groep en hoe kunnen ze je op weg helpen om meer inzicht te krijgen? Deze onderlinge, collegiale advisering vindt plaats in een groep gelijkgestemden. Dit kunnen collega’s van hetzelfde bedrijf zijn, collega’s met een zelfde beroep van verschillende organisaties en ook mensen die je voor het eerst ziet. Als intervisiecoach begeleid ik groepen mensen met als doel dat deze groep leert koersen op eigen kracht. De ingebrachte vragen dienen actueel te zijn en ook een bepaalde mate van urgentie te bevatten.

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden?
Neem gerust contact met mij op.